Els primers Jonquerencs

Els Primers Jonquerencs, malgrat l’envejable posició geogràfica de la vall on es troba emplaçada la Jonquera, que la convertí, probablement des de la llunyana prehistòria, en una important zona de pas, no s’ha trobat, almenys fins avui, restes de cap període paleolític.

Les Primeres notícies arqueològiques que ens parlen d’avantpassats en aquesta franja submontanya del Pirineu Oriental, són del neolític mitjà, es a dir, no més enllà del 3.500 al 2.700 aC. Aquestes restes, són sobretot de tipus megalític: dòlmens, menhirs, etc. sent el territori de la Jonquera un dels espais més rics en aquesta classe de monuments prehistòrics a l’Albera, concentrant-se principalment a les zones de Mas Baleta, els Estanys, Canadal, Requesens i Sant Pere de Pla de l’Arca.