Des d’aquí podreu accedir al visor d’Instamaps i consultar totes les bases topogràfiques, ortofotomapes vigents, límits administratius, mapes històrics i altres de La Jonquera i de tot Catalunya.