Projecte de divisió de finques i reparcel·lació del PMU-2 la Campa

Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del sector 2- Noves Activitats Econòmiques

Projecte constructiu de l’aparcament del carrer Albera, v2020

Projecte d’actuació específica adequació sala polivalent veïnat de Requesens

Projecte d’urbanització PA5-Pavelló

Projecte de reparcel·lació voluntària del polígon d’actuació PA 20 Guàrdia Cilvil

Projecte reforma interior antic ajuntament per adequació del jutjat de pau.

Projecte reforma del pati d’infantil del CEIP Josep Peñuelas.