Pressupostos anuals

Vols saber una mica més sobre el Pressupost de l’ajuntament de La Jonquera? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del Pressupost consolidat amb els organismes autònoms locals.

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA

Estat de Despeses
Capítol I 2.844.100,00
Capítol II 2.774.930,00
Capítol III 12.000,00
Capítol IV 840.530,00
Capítol V 34.000,00
Capítol VI 1.174.000,00
Capítol VII 38.000,00
Cap VIII 20.000,00
Total 7.737.560,00 

Estat d´Ingressos
Capítol I 2.527.600,00
Capítol II 130.000,00
Capítol III 2.783.979,00
Capítol IV 1.339.675,00
Capítol V 12.306,00
Cap VIII 20.000,00
Cap IX 924.000,00
Total 7.737.560,00 

PRESSUPOST EMM

Estat de Despeses
Capítol I 120.220,00
Capítol II 5.600,00
Total 125.820,00

Estat d´Ingressos
Capítol III  42.800,00
Capítol IV 83.020,00
Total 125.820,00

Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2021