Consell d’Infants

Arrel del Pla d’Infància i Adolescència de l’Alt Empordà, que es va dur a terme entre els anys 2005 i 2006, el curs 2007/08 el Consell Comarcal va dissenyar un projecte pilot de Consell d’Infants com a òrgan representatiu dels infants de 10 a 12 anys que es va implantar al municipi de la Jonquera amb l’objectiu de fomentar la participació dels més petits als municipis de l’Alt Empordà.

Els objectius del Consell d’Infants de La Jonquera són:

  • Donar visibilitat als infants i a les seves preocupacions.
  • Incorporar en el debat públic les experiències i realitats viscudes pels més petits.
  • Facilitar l’adquisició d’hàbits de ciutadania a partir de la participació en espais de debat, discussió i consens, ja que es fomenta el desenvolupament d’habilitats com l’empatia, la capacitat de diàleg i el respecte cap a les altres opinions. I és que la participació no deixa de ser un procés educatiu i d’aprenentatge.
  • Fomentar la relació entre els infants i els adults i altres membres de la comunitat.

Cafè amb l’alcaldessa

Aquest espai de participació ciutadana que té com objectiu que els veïns i veïnes de La Jonquera pugin comunicar-se amb l’Ajuntament directament a través del seva màxima representant, l’alcaldessa. Aquest espai vol consolidar el pas d’un model de gestió basat en la democràcia representativa a un model basat en la democràcia participativa.

Les dades proporcionades seran incorporades a un fitxer creat per l’Ajuntament de La Jonquera per a atendre els suggeriments, queixes i consultes dels ciutadans. En qualsevol moment es pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, dirigint-se al’Alcaldia de l’Ajuntament.

Per a poder accedir-hi cal enviar un correu electrònic alcaldia@lajonquera.cat o trucar al 972 554 005